Voor Latei vervaardigden we een aantal exterieur impressies van het nieuwbouwproject BLOS, deelproject van Schuytgraaf te Arnhem. Met deze zonnige visualisaties wilden we de unieke kanten van het project laten zien: want met de natuur zo dichtbij, is BLOS een geweldige plek voor kinderen om op te groeien. Bijzonde is ook dat de woningen natuur inclusief gebouwd worden. Zo is er gedacht aan de huisvesting voor vogels, insecten en kleine zoogdieren en zijn de bergingen en gevels  klimaat adaptief en natuur inclusief. Een mooie aanwinst voor  de wijk! 

 For Latei we made a number of exterior impressions of the new construction project BLOS, sub-project of Schuytgraaf in Arnhem. With these sunny visualizations we wanted to show the unique sides of the project: because with nature so close, BLOS is a great place for children to grow up. It is also special that the homes are built to include nature. For example, housing for birds, insects and small mammals has been considered and the storage areas and facades are climate adaptive and nature inclusive. A great asset to the neighborhood!

You may also like

Back to Top